Lång livslängd på tandhjul i bageribranschen

Beskrivning

  • Bakgrund

Företaget tillverkar snacks, småkakor, brownies och andra bakverk.

  • Applikationen

Kyllinje för havrekakor

  • Utmaningen

Tandhjulen i den befintliga kyllinjen drabbades av förtida slitage och kakorna hamnade fel på linjen.

  • Rekommenderad produkt

HabasitLINK M1233 Flush Grid 0,5"

Åtgärder

Man imponerades så mycket av den banbrytande tekniken bakom HabasitLINK och den robusta modul- och tandhjulskonstruktionen att man beslutade uppgradera sin kyllinje med HabasitLINK M1233 Flush Grid. FlushGrid-bandet med 0,5 tums kuggdelning sågs som ett bättre alternativ än det installerade bandet med en kuggdelning på 1 tum, eftersom de tätare kuggarna minskade vibrationen från bandet, som orsakades av nivåvariationen hos dragkraften. Genom att minimera denna nivåvariation kunde man eliminera risken för dålig tandhjulskuggning och samtidigt upprätthålla den önskade linjeringen vid utmatningen från kyllinjen.

Kontakten mellan tandhjul och band på M1233 ansågs vara överlägsen, till stor del pga den dubbla tandraden, som medger högre dragbelastning och ger tandhjulet längre livslängd. Den dubbla tandraden ger mindre slitage, eftersom den totala kontaktarean mellan tandhjulets tänder och modulen är betydligt större än motsvarande kombination från konkurrenten.

Fördelar

Företaget har meddelat att bandet fungerar bra och att kyllinjen nu gått problemfritt under nästa tre år. De är imponerade över driftsäkerheten och det låga slitaget på både band och tandhjul och bekräftar att M1200-tandhjulen inte slits lika fort som konkurrentens tandhjul. Man går nu vidare med uppgradering till HabasitLINK på andra linjer, pga det positiva resultatet på kyllinjen.

• Lång livslängd på tandhjul

• Driftsäkerhet

• Mindre vibrationer

• Bibehållen produktlinjering

Företagets underhållschef säger följande:

"HabasitLINK-tandhjulen håller mellan 9 och 12 månader, medan konkurrentens hjul bara höll tre månader."