Produkttyper

HabaSYNC-remmarna är avsedda att användas i allmänna transporttillämpningar och linjärdrivningar De tillverkas av termoplastisk polyuretan (TPU) och med dragband av höghållfasthetsstål eller aramid. De framställs i fallande längder och skärs till med exakta längd- och breddmått. Vi har ett omfattande urval av kuggremsprodukter. Data sheet table

Standardkuggremmar

Standardkuggremmen HabaSYNC ger tillförlitlig transport och linjär rörelse med trapetsformiga eller cylindriska kuggformer, med millimeter- eller tumdelning.Nötningsbeständig vit TPU (92 shore A) med god olje- och kemikaliebeständighet. Våra kuggremmar med dragband av stål eller aramid finns i olika bredder och kan kompletteras med styrningar och profiler eller med särskilda ytskikt på transportsidan. Se Översikten

Kuggremmar med integrerad styrlist

Styrlisten är integrerad i kuggremmen under tillverkningsprocessen och gör att remmen kan styras med hög säkerhet och utan kantslitage där långa och smala remmar används för transport av produkter. Se Översikten

Kuggremmar för hantering av torra livsmedel

HabaSYNC finns också i ett sortiment kuggremmar av transparent polyester-TPU med aramiddragband, avsett för livsmedelsbranschen. Remmarna finns med de vanligaste delningarna inom industrin och uppfyller kraven för livsmedelsberednings- och förpackningsprocesser. Se Översikten

Kuggremmar för hantering av fuktiga livsmedel

HabaSYNC-remmen finns också för produktion och förpackning av livsmedel och då i blå polyeter-TPU (90 shore A) med aramiddragband. Remmarna är avsedda att användas i fuktiga miljöer där hög luftfuktighet, vattenbegjutning och oljor förekommer. Våra remmar finns med de vanligaste delningarna inom livsmedels- och förpackningsindustrin. Se Översikten

Antistatiska kuggremmar

De antistatiska HabaSYNC-remmarna är avsedda för tillämpningar där elektrostatisk urladdning kan påverka transportgodset ogynnsamt. Dessa HabaSYNC-remmar finns med specialdelningar och tillverkas av transparent polyester-TPU (88 shore A) med dragband av stål och med ytskikt på kugg- och transportsidan av antistatisk väv som uppfyller kraven i SOP3-199. Se Översikten

Kuggremmar för specialtillämpningar

Många tillämpningar styrs av deras omgivning. Det gäller i synnerhet för kuggremmar som används för synkroniserad transport och linjärpositionering. Många tillämpningar kräver särskilda egenskaper, t.ex. starkare dragband, alternativa material eller färger, extra tjocklek eller ytskikt med friktionshöjande egenskaper, samt många andra specialvillkor. Nedan hittar du våra remutföranden med lösningar för specifika industribehov. Se Översikten

Skarvfria kuggremmar erbjuder hög precision och prestanda

HabaSYNC skarvfria Flex-kuggremmar erbjuder hög prestanda och precision. Tillverkade helt utan skarvar och är idealiska vid kraftöverföring och applikationer där både högre styrka och precision krävs. Se Översikten

Samtliga produkter finns inte i alla länder. Fråga hos din lokala Habasit-representant.