Besparingar hos Kelloggs Snack Food

Beskrivning

  • Bakgrund

Kelloggs bageri i Wyoming i Michigan tillverkar snackbarer och ville minska spillet i kyltunnlarna.

  • Applikationen

Råvaran fastnade på bandet i ett 50 m långt kyltunnelsystem med dubbelt returluftflöde. Detta innebar att man behövde skrapa rent bandet och använda ångrengöring för att förhindra ansamling av råvaror på bandet. Detta ständiga skrapande och rengörande förkortade bandets livslängd väsentligt. De hade också problem med ojämn vikt på barerna. När råvaran inte släppte från bandet blev det hålrum i barens undersida. När barerna belades med choklad blev man tvungen att använda mer choklad för att fylla dessa hålrum.

  • Rekommenderad produkt

Cleanline-band, belagda med polyolefin

Example of a Cleanline belt with superb release properties in a Swiss chocolate factory

Image: Exempel på Habasit Cleanline-band med överlägsna släppegenskaper i en schweizisk chokladfabrik.

Åtgärder

Vi bytte till Habasit Cleanline-produkter på Kelloggs bageri. Detta band gav god värmeavledning, så att barerna svalnade och råvaran fastnade inte på bandet som det gjorde med konkurrentbandet. Eftersom produkten inte längre fastnade på bandet kunde man sluta med den extrema rengöringen och byta metallskrapan mot en neoprengummiskrapa för att skrapa bort olja från bandet.

Fördelar

Bytet till Habasit Cleanline ledde till att råvaruspillet minskade från 2720 kg per månad till 450 kg per månad. Även vattenförbrukningen sjönk, eftersom man inte längre behövde ångrengöra bandet. Tack vare Cleanline-bandet fick barerna nu en slät undersida, vilket i sin tur ledde till att även chokladåtgången sjönk eftersom det inte längre finns några hålrum att fylla. Vi sparade 72 798 dollar åt Kelloggs-bageriet i mindre spill under ett år.