Högre hastighet ersätter nyinvestering

Beskrivning

  • Bakgrund

Företaget är en belgisk manskinkonstruktör, specialiserad på transportsystem

  • Applikationen

Smörgåsbröd och korvbröd som ska skäras upp horisontellt

  • Utmaningen

Till åren kommet processmaskineri med vävtransportband som hade töjt sig och orsakade driftstörningar. Linjeringsfel på bandet ledde till att brödet positionerades fel och inte skars tillräckligt djupt. Tvärgående krafter i skärprocessen förstärkte dessa problem. Friktionen mot bandytan måste vara så stort att brödet ligger kvar på plats utan att skadas. Trycket på brödet får alltså inte vara för högt.

  • Rekommenderade produkter

Kuggremmen HabaSYNC T5-A-01 med den FDA-godkända specialytbeläggningen T/NPW

Åtgärder

Byte av konkurrentens transportband mot kuggremmen HabaSYNC för att undvika töjning.Det första försöket med PVC-belagda band misslyckades pga för låg friktion på bandets produktsida.Den slutliga lösningen blev vit TPU med hög friktion och knottrig struktur.

Fördelar

• Lägre bandsträckning jämfört med det tidigare bandet, vilket ledde till längre lagerlivslängd

• Processhastigheten kunde höjas från 10 till 30 m/min, vilket ledde till tre gånger så hög produktion

• Investering i ytterligare produktionslinjer kunde undvikas, eftersom de inte längre behövdes