Kuggremmar med aramidarmering

kuggremmar med stålarmering

Samtliga produkter finns inte i alla länder. Fråga hos din lokala Habasit-representant.