Hamid

Termoplastisk elastomer (Habasit termoplastförening)

+ Utmärkta smält- och svetsegenskaper

+ Hög flexibilitet även vid låg temperatur

+ Dimensionsstabil vid varierande fuktighet i omgivningen

+ God mekanisk hållfasthet

- Begränsad nötningsbeständighet

- Dyr råvara