Habilene®

Termoplastisk elastomer

+ Utmärkt släppförmåga

+ Utomordentliga värmeegenskaper

+ Goda hållfasthetsegenskaper

+ Utmärkt kemikaliebeständighet (klorbeständig)

+ Hydrolysbeständig

+ UV-stabil, mikrovågsbeständig

+ Miljövänlig (inga giftiga gaser vid förbränning)

- Begränsad nötningsbeständighet

- Inte möjligt att fästa profiler