Habidur-gummi

Elastomer (Habasit compound)

Elastomerer är styva, normalt mjuka, men alltid elastiskt deformerbara under last. Efter belastning återgår elastomeren till sin ursprungliga form.

Vid upphettning blir elastomerer inte plastiska (inte deformerbara) och smälter inte. Vid hög temperatur sker sönderdelning så att materialet förstörs. Elastomerer går inte att smälta eller svetsa. De är olösliga men kan lösas om.

Elasticiteten hos ett elastomermaterial bestäms av tvärbindningsgraden. Bindningsprocessen kallas vulkanisering eller härdning. Vulkaniserade elastomerer kallas därför också "gummi".