Habasit är certifierat

Många av Habasits anläggningar är certifierade enligt ISO 9001.