Längre bandlivslängd – Sparar mycket pengar

Beskrivning

  • Bakgrund

Välkänd tillverkare av flingor och färdigmat

  • Applikationen

Glacering av fyllda bakverkNär dessa bakverk är bakade placeras de på en transportör och körs under ett antal munstycken som sprutar ut glacyren på bakverken.

  • Utmaningen

Problemet var att glacyr samlades på uretanytskiktet på konkurrentbandet. Man hade initialt blandade resultat från renskrapning av bandet med en neoprenskrapa och fick med tiden gå över till en metallskrapa, eftersom glacyren blev så hård och byggdes upp alltmer. Detta ledde till att bandets livslängd förkortades väsentligt och man blev till slut tvungen att byta bandet minst en gång i månaden. Bandtillverkaren och leverantören reagerade inte på detta problem, vilket innebar att vi på Habasit fick möjlighet att offerera en lösning.

  • Rekommenderad produkt

TT12/HR

Åtgärder

Efter mycket positiva erfarenheter från TT12/HR Matt i liknande applikationer rekommenderade vi den produkten även här. Det första vi gjorde var en del prov, eftersom vi letade efter en produkt som sockret i glacyren inte fastnade i och som klarade renskrapningen. Vi hittade rätt och fick god släppning av sockret och ingen uppbyggnad av rester och kunde även hålla oss till neoprenskrapan, utan att behöva ta till metallskrapen över huvud taget.

Fördelar

Eftersom kunden inte längre behöver byta bandet en gång i månaden har man frigjort betydande resurser i form av arbetskraft. De siffror vi fått visar på den här besparingen: Vi räknar med att TT12/HR Matt har fyra gånger så lång livslängd, enligt de prov vi gjort och jämfört med det tidigare bandet. Kostnaden för konkurrentbandet är ungefär hälften av kostnaden för TT12/HR Matt. Om man nu tar hänsyn till att livslängden är fyra gånger längre för vårt band får men en årlig besparing på ungefär 50%. Dessutom sparade man 75% av den årliga arbetskostnaden genom att bara behöva byta bandet tre gånger om året i stället för en gång i månaden.