Etylen-propen-(dien-)terpolymer EPDM

Elastomer

Elastomerer kan vara både styva och mjuka men alltid elastiskt deformerbara under last. Efter belastning återgår elastomerer till sin ursprungliga form.  

Vid upphettning blir elastomerer inte plastiska (inte deformerbara) och smälter inte. Vid hög temperatur sker sönderdelning så att materialet förstörs. Elastomerer går inte att smälta eller svetsa. De är olösliga men kan återvinnas. 

Elasticiteten hos ett elastomermaterial bestäms av tvärbindningsgraden. Bindningsprocessen kallas vulkanisering eller härdning. Vulkaniserade elastomerer kallas därför också "gummi".

EPDM-gummi (etylen-propen-dienmonomergummi, klass M), en syntetisk gummityp, är en elastomer som kännetecknas av ett brett tillämpningsområde. Bokstaven E står för etylen, P för propen, D för dien och M för klassificeringen enligt standarden ASTM D-1418. 

EPDM-gummi används i allmänna tätningar, glastätningar, radiatorer, trädgårds- och hushållsslangar, rörledningar, brickor, remmar, elektrisk isolering, vibratorer och högtalarinfattningar. Det används också som medium för vattentätning i elkabelskarvar, takmembran, geotextil, maskindelar av gummi, plastisk stötdämpning, termoplast, vulkanisat och många andra tillämpningar.

Huvudegenskapen hos EPDM är dess utmärkta värme-, ozon- och klimatbeständighet. Beständigheten mot polära ämnen och ånga är också god. Det har utmärkta elektriska isolationsegenskaper.