Eliminering av skarvbrott och längre livslängd

Beskrivning

  • Bakgrund

En välkänd förpackningskonstruktör i mellanvästern i USA

  • Applikationen

Inmatningsband i en hoggerlinje

  • Utmaningen

Bandet transporterar wellpapp till en kvarn, där det sedan leds vidare till återvinning i rör med hjälp av luftström. Småbitar och partiklar tenderar att ta sig runt bandkanten och komprimeras på trummorna, vilket med tiden leder till knölar på olika platser. Det mekaniska bandlåset kan då lossa från bandet.

  • Rekommenderad produkt

TM120RT-B

Åtgärder

Detta band medgav också extra längd (3 tum) så att gammalt bandlås kunde skäras bort och nytt monteras, vilket gav längre livslängd på bandet.

Fördelar

Den grova ytan minskar partikelmigrationen, vilket innebär att mindre material faller över kanterna och fastnar på trummorna. Dragkroppen i non-woven gör att bandet inte kan delaminera vilket ger en längre livslängd.