Tvärbunden polyuretan PUR

Härdplast

Härdplaster är mycket hårda och spröda vid rumstemperatur. De mjuknar inte vid hög temperatur, utan bibehåller sin form. De börjar inte sönderdelas förrän vid ungefär 200 °C.

Den höga tvärbindningsgraden kallas "härdning". Härdplaster kallas också "duroplaster". Härdplaster kan inte deformeras plastiskt. De går inte att smälta eller svetsa. De är olösliga och sväller bara obetydligt.