Kromläder

Naturmaterial

Kromläder används uteslutande som alternativ till nitrilbutadiengummi (NBR) som friktionsytskikt på drivremmar.

Den lätt porösa ytan gör att lädret släpper igenom luft och fukt. Remmar med läderyta lämpar sig därför bäst för drivningar där remskivorna oljas rikligt. Lädret absorberar fukten och bevarar friktionen.

Friktionskoefficienten för läder är naturligtvis lägre än för nitrilgummi, och den minskar kontinuerligt under drift. Remmar med läderyta används därför i tillämpningar där låg friktion är en fördel, t.ex. drivningar med extremt stora remskivediametrar (turbin/generatordrivningar).