Kloroprengummi R

Elastomer

Elastomerer kan vara både styva och mjuka men alltid elastiskt deformerbara under last. Efter belastning återgår elastomerer till sin ursprungliga form.   

Vid upphettning blir elastomerer inte plastiska (inte deformerbara) och smälter inte. Vid hög temperatur sker sönderdelning så att materialet förstörs. Elastomerer går inte att smälta eller svetsa. De är olösliga men kan återvinnas.  

Elasticiteten hos en elastomer bestäms av tvärbindningsgraden. Bindningsprocessen kallas vulkanisering eller härdning. Vulkaniserade elastomerer kallas därför också "gummi".

Kloropren är det vanliga namnet på den organiska föreningen 2-klorbuta-1,3-dien. Detta är en färglös vätska som är monomeren för framställning av polymeren polykloropren, en typ av syntetgummi. Polykloropren är mer känd under varumärket Neoprene, som är inregistrerat av DuPont.