Aramid PTPA

Partiellt kristallin termoplast

Aramidfibrer är en grupp starka och värmebeständiga syntetfibrer. De används inom rymd-, flyg- och försvarsindustrin till skottsäkra klädesplagg och vapenkompositer, i cykeldäck och som asbestersättning. Molekylkedjorna i denna fiber är i hög grad orienterade längs fiberaxeln, så att hållfastheten hos den kemiska bindningen kan utnyttjas.