Ytskikt

Vi har ett brett spektrum av ytskikt som ger de egenskaper du behöver för att transportera din produkt på ett effektivt sätt. Valet av ytskiktsmaterial och lämplig ytstruktur beror på den specifika tillämpningen och transportgodsets beskaffenhet. [Bildspel med tillämpningsbilder (alla med ytskikt!)]

Kuggremmar med ytskikt används i olika tillämpningar och kännetecknas av följande egenskaper:

  • Nötningsbeständighet
  • Komprimerbarhet
  • Elektrostatisk urladdning – antistatiska egenskaper
  • Utmärkt släppförmåga
  • Likformig rörelse
  • Värmebeständighet
  • Hög eller låg friktionskoefficient
  • Slagabsorption

Ytskiktsmaterial

Varje material ger, tack vare dess specifika egenskaper, högre kapacitet hos din synkrona produkttransport.

 

Ytstrukturer

Mångskiftande strukturer som exakt uppfyller kraven för din tillämpning. De tillverkas av lämpliga material och underlättar tillförsel, inbromsning, vinkling och många andra funktioner.