Noggrann kartongstapling

Beskrivning

  • Bakgrund

N.E. Engineering SRL är ett italienskt företag som utvecklar nya trasportlösningar för tillverkning av wellpapp.

  • Applikationen

Rulltransportörsystem i en anläggning för produktion av wellpapp.

  • Rekommenderad produkt

HabasitLINK M2520 Flat Top 1"

Åtgärder

Byte av rulltransportörsystemet på staplingslinjerna, för att undvika de s k elefantfötterna från skivstaplarna.

Fördelar

Den föreslagna lösningen – HabasitLINK M2520 POM – ledde till flera viktiga förbättringar:

• Ökad arbetsplatssäkerhet

• Högre noggrannhet i produktionen

• Kostnadsbesparingar tack vare mindre kassation

• Högre produktionskapacitet

Bekräftelse

Maurizio Belluomini, teknisk chef Engineering, säger:

"I Habasit hittade vi en partner som kunde kombinera djupgående marknadskunskap med nyskapande bandlösningar. Habasits globala nätverk skapar också merproduktion och bästa tänkbara service lokalt. Både vi på NE Engineering och Habasit strävar alltid efter att maximera kundnyttan – en stabil plattform för ett framgångsrikt samarbete."