Regelmässig dokumentation

Band och remmar kan behöva levereras med dokumentation som bekräftar överensstämmelse med visst regelverk, beroende på deb applikation där de ska användas.

Dokumentation för livsmedelsband/remmar
För att göra det så enkelt som möjligt för dig har vi lagt dessa dokument på vår webbsida, där du själv kan ladda ner dem direkt:

Förklaran om överensstämmelse för band och remmar i livsmedelsapplikationer

Dessa dokument för Habasits band, remmar och kringutrustning avsedda för transport och/eller i processer med oförpackat livsmedel innehåller den information som föreskrivs av europeiska regelverk och sådana utfärdade av FDA i USA.

Dokumentationen gäller i två år från utfärdandedatum och när som helst uppdateras/ändras utan föregående meddelande därom.
Det faktum att det finns förklaran om överensstämmelse är inte en indikering på att produkten finns att köpa. Vi håller denna dokumentation tillgänglig även efter det att produkten tagits ur vårt sortiment.