Organisation

Styrelse i Habasit Holding AG/Habasit AG
Verkställande direktör, ordförande

Thomas Habegger

Verkställande direktör Giovanni Volpi
Direktör Urs Bärlocher
Direktör

Andreas Rummelt 

Direktör / Sekreterare Nelly Habegger
Globala Ledningskommittén
CEO  Andrea Volpi
Chef för Marknadsorganisationen

Ivan Salamin

Chef för Produktdivisionerna Thomas Gutwald
Koncernpersonalchef Guido Lumina
Finanschef Michael Hüsler
Chef för Strategisk planering och Affärsutveckling Richard Smith