Omfattande tester bevisar nötningståligheten

Graph with abrasion index

Slitageindextest
Jämförelse av slitage och nötning med definierade hårda livsmedelspartiklar

 

(TPU-yta = 1, baseras på labbtest, högt index = hög risk för nötning)


A = TPU-belagt band
B = TPO-belagt band
C = Habasit Cleanline Generation II

Eftersom testet ovan endast är vägledande utökade Habasit det till ett test där avskrapare användes för att rengöra transportytan från kraftigt nötande material.


Testbeskrivning:
Saltade produkter kan vara särskilt aggressiva mot ytorna på transportbanden. För att fastställa förbättringarna hos Habasit Cleanline generation II jämfördes denna produkt med Habasit Cleanline generation I. Testen genomfördes i över 100 timmars kontinuerlig drift, med transport av bergssalt och med TPU-avskrapare.
Scraper test with rock salt

Test med TPU-skrapa
(Shore A 92)

Viktförlust hos bandet efter 100 timmar med saltavskrapning (%)

 

 

 

D = Habasit Cleanline generation 1
E = Si/TPU-blandning
F = Habasit Cleanline generation 2

Efter 100 timmars test syntes betydande skador på CNB-6EB-originalversionen av Habasit Cleanline, medan inga skador kunde observeras på Habasit Cleanline generation II.

 

Båda testerna bekräftar:

  • Påtaglig förbättring jämfört med den första Habasit Cleanline-generationen och andra TPO-belagda band
  • Nötningsbeständigheten är bättre än för produkter belagda med TPU/silikonblandningar som också används när bra släppegenskaper och god nötningstålighet önskas.