Räkenskapsår 2012

Habasitkoncernens totala nettoomsättning ökade under 2012 med 1,7 procent jämfört med 2011, vilket i lokala valutor motsvarar en ökning om 0,6 procent.

Koncernens rörelseresultat minskade något, -6,5 procent jämfört med 2011, vårt rekordår. Detta berodde främst på den besvärliga situationen i Sydeuropa som är Habasits näst största geografiska intäktsområde. Koncernens kassalikviditet stärktes åter under 2012, och soliditeten ökade till över 73 procent.
2012
2011
Förändr
Total nettoomsättning i CHF 608.4 miljoner
598.3 miljoner
+ 1.7%
Resultat före ränta och skatt (EBIT) - 6.5%

Habasits goda renommé för kvalitet, prestanda och innovation
Habasit åtnjuter ett mycket högt anseende i branschen för sina produkter som håller hög kvalitet och har hög prestanda. Detta beror främst på kvalitetstänkande hos våra medarbetare, men också på kontinuerliga teknik- och utvecklingsinsatser inriktade på att förbättra produkter, tillverkning och produktionsmetoder – allt med målsättningen att kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna. Med de planerade investeringarna under 2013, vilka uppgår till 8 procent av intäkterna, kommer vi att stärka vårt tekniska ledarskap ytterligare. Vi håller exempelvis på att utveckla en ny process för tillverkning av kuggremmar, vilket leder till förstklassiga produkter som kompletterar vårt moduluppbyggda och traditionella transportbandssortiment.

En ständigt pågående förbättringsprocess
Vi är stolta över våra framsteg och kontinuerliga förbättringar på många områden. Vår serviceinriktade kultur, flexibilitet och förmåga att anpassa oss till marknadens krav har förstärkts väsentligt. Stora investeringar görs i utbildning och i att utveckla moderna affärsprocesser och system, till exempel vårt nya SAP-system som tas i drift i början av 2014.

Affärsutsikter
Under 2012 lyckades Habasit ytterligare stärka sin ledande ställning i branschen. Detta var ett direkt resultat av våra ansträngningar att bli förstahandsvalet för transportbandslösningar, och detta är även drivkraften för att fortsätta förbättra oss inom alla områden.

Trots ett fortsatt besvärligt ekonomiskt klimat räknar vi med att även under 2013 uppnå en mindre organisk försäljningstillväxt och ett stabilt resultat. Flera förvärv kommer också att genomföras under året och bidra till ytterligare intäkter och vinst.

Aktieägarna, företagsledningen och alla medarbetare inom Habasit är fast beslutna att göra Habasit till ett ännu bättre företag i framtiden, och att skapa nya möjligheter för våra kunder, medarbetare och affärspartners.

 

Thomas Habegger Andrea Volpi
Ordförande, Habasit Holding AG            VD, Habasit AG