Förklaran om överensstämmelse för Habasits livsmedelsband finns nu att läsa online

Alla sådana överensstämmelsedokument - uppdaterade enligt EU-förordning 10/2011 - för Habasits livsmedelsband är nu tillgängliga på vår webbsida utan kostnad.

De finns på engelska, franska, tyska, italienska, japanska och spanska. Dessa dokument kompletteras och uppdateras kontinuerligt.

Samtliga dokument revideras en gång om året, vilket innebär att inget dokument normalt har ett utgivningsdatum som är äldre än ett år. Dokumenten är giltiga utan namnteckning.