Med våra nya band Eff-Line kan kunderna sänka sina driftkostnader.

Eff-Line-banden gör att kunderna kan sänka sina driftkostnader, inte bara genom att spara upp till 45 % energi, utan också genom att banden har längre livslängd och därmed färre bandbyten.

Habasit har utvecklat en särskild vattenbaserad impregnering för löpsidan på vävtransportband och som ger lägre dynamisk friktionskoefficient. Denna nya teknik ger våra kunder en energibesparing på 45 %, bara genom att använda våra Eff-Line-band.

Våra Eff-Line-band sparar inte bara pengar åt kunderna, det är dessutom miljövänligare. Tack vare den lägre energiåtgången ger Eff-Line lägre koldioxidutsläpp. Dessutom krävs färre bandbyten över tiden, tack vare den längre livslängden.