Habasit har lösningar som ingen annan

Beskrivning

  • Bakgrund

Vandemoortele har sitt huvudkontor i Belgien och är ledande på den europeiska marknaden för frusna bageriprodukter. Man har specialiserat sig på frusna bageriprodukter för både kvartersbagaren, bageriindustrier och andra professionella kunder.

  • Applikationen

Spiralkyltorn med metalltransportband.

  • Utmaningen

Det hände ganska ofta att metallbanden gick sönder och vek sig under produktionen, vilket innebar att man ofta drabbades av produktionsbortfall med stora kostnader som följd. Eftersom sådana torn används tämligen intensivt måste metallkomponenterna smörjas regelbundet. Den olja som användes förorenade ofta produkterna, och de förorenade produkterna fick då tas bort från produktionslinjen direkt. För att åtgärda dessa mekaniska problem valde Vandemoortele mellan ett helt nytt system och att byta ut metallbanden mot spiralband av plast.

  • Rekommenderad produkt

Habasits plastmodulband M2540


Åtgärder

Habasit ombads offerera en komplett lösning, inklusive lämpligt plastspiralband som inte kunde ge några oljeföroreningar och arbetet med att byta ut det befintliga bandet. Habasit ledde hela projektet. Styrningen byggdes om enligt specifikationerna för det nya bandet, övergångarna vid in- och utmatningen minskades och spiralsystemets driftparametrar justerades för tillförlitlig funktion.

Fördelar

Tack vare Habasits modulspiralband av plast är tornen nu problemfria och fungerar bättre än någonsin, utan produktionsförluster. Om man nu skulle behöva utföra någon åtgärd på systemet eller byta någon del, låter detta sig göra på mindre än en halvtimma.

Arnold Lagae, tekniska chef hos Vandemoortele Bakery Products, är mycket nöjd med resultatet:

"Det händer mycket i vår bransch, och det kräver att man följer med i utvecklingen. Vi är alltid ganska kritiska och låter våra leverantörer föreslå lösningar. Habasit utmärker sig genom att också tänka utanför de traditionella banorna. Om vi fortsätter tänka framåt tillsammans, så är det många stora saker som väntar."