Spara timmar i städtid med Habasit CleanDRIVE®

Beskrivning

  • Bakgrund

En ledande tillverkare av golv för fordon för torrt gods i mellanvästern i USA

  • Applikationen

Flytta träribborna för golvläggningen

  • Utmaningen

Ribborna var belagda med ett sirapsliknande lim som härdade och fäste i den metallkedja som användes för transportera dem. Ansamlingen av lim ledde till förtida fel på transportörerna och orsakade flera nödstopp om året.

  • Rekommenderad produkt

Habasit CleanDRIVE®

Åtgärder

Vi rekommenderade CleanDRIVE@, med medbringare som höll träribborna borta från bandytan, varvid öveskottslimmet droppade ner på den slutna och porfria bandytan därunder. Den slutna ytan eliminerade allt limdropp ner på andra transportörkomponenter.

Fördelar

Vi lyckades minska rengöringbehovet med tre timmar varje dag, för rengöring av det härdade lim som behövde mejslas bort från den gamla kedjan. Detta gav en årlig besparing på 54 750 dollar bara för rengöringen. CleanDRIVE® -bandet har lett till väsentligt färre nödstopp och förebygger därför förlust av produktionstid och pengar.