Miljöpolicy

Miljötänkandet är en väsentlig del av Habasits långsiktiga vision. Medvetenheten om det känsliga förhållandet mellan teknik och miljö leder oss i arbetet att använda så miljöriktiga processer som det överhuvudtaget är möjligt: Lokalerna skall vara miljömässigt optimerade. I Hindås återvinner vi t.ex. värmeenergin från värmepressarna genom ett avancerat uppvärmnings- och ventilationssystem. Spillmaterial återvinns eller destrueras på ett miljömässigt korrekt sätt. Vi använder så miljö- och arbetsmiljömässigt skonsamma kemikalier och hjälpmedel som möjligt. Vid inköp av komponenter och förbrukningsmaterial beaktar vi miljöbelastning och återanvändbarhet. 

 
Drivremmens- eller transportbandets konstruktion har stor betydelse för miljön både vad gäller framställning och användning. Våra rekommendationer präglas därför av miljöriktiga lösningar: Lång livslängd, minimala energiförluster, maximal hygien, minimal migrering av ämnen till närmiljön samt ofarlig återvinning vid destruktion.