Kundutbildningar

 Habasits kunder håller sig uppdaterade på speciella kundseminarier och anpassade utbildningar. Dessa sker under trevliga former och är kostnadsfria. I föreläsningar och workshops förevisar vi nya produkter och material, knepiga fall med lyckade lösningar genomlyses, ger tips och rådgivning.

 

Vid dessa tillfällen kan forskare och produktansvariga från Habasit medverka samt externa, inbjudna föreläsare med specialistkunskaper på relaterade områden. På utbildningarna tränas oftast kunden i praktiskt handhavande och hopfogningsteknik i kombination med transportbands- och drivremsteori.