Hantverk

Varje kundorder är unik. All konfektionering och montering sker därför mot order och kan visserligen automatiseras och rationaliseras, men bara till en viss gräns. Därför är inslaget av handarbete och yrkesskicklighet stort.

Varje moment i konfektioneringen eller monteringen präglas av noggrannhet och personligt engagemang. Vår verkstadspersonal är skickliga yrkesmän som verkställer din order med högsta precision.