Kvalitet

Nöjda kunder förutsätter en hög och jämn kvalitet.

Habasitprodukterna är kända för sin problemfria och långa livslängd vilket är en av huvudanledningarna till Habasits världsomspännande framgångar. Högsta kvalitet är vår norm vilket gör att verksamheten präglas av ett gediget kvalitetstänkande på alla plan.

Habasit AB är certifierat enligt ISO 9001:2008