Kunder

Vi är vana att arbeta med stora företag i rollen som leverantör och projektledare och vi värderar högt den stora variation av företag vi ser bland våra kunder. Från mycket stora, till relativt små företag i en mängd olika näringsgrenar. Gemensamt för dem alla är att de ofta har mycket specifika behov.

Genom långsiktiga kundrelationer kan vi skräddarsy och erbjuda optimala lösningar även i de mest krävande fall. Lokalt förankrade kunder får bäst och snabbast service av våra partners som bildar ett nätverk med lokal närservice, lager och försäljning över hela Norden.