Verksamhet

Habasit är ett kundorienterat kompetensföretag. Vi arbetar i en nära dialog med våra kunder för att på så sätt ligga steget före i utvecklingsfrågorna. Samarbetet med större kunder sker ofta i utvecklingsteam där vi löpande arbetar tillsammans med kundens hela organisation som t.ex. företagsledning, konstruktions-, drifts- och marknadsavdelning. Utvecklingsgruppens arbete syftar till bättre lönsamhet genom optimerade processer och lösningar. I förekommande fall kan våra systemlösningar även förbättra hela kedjan från produktionsmaskin till slutprodukt, vilket då gynnar både företag och slutanvändare.

 I Hindås utanför Göteborg har vi Nordens största lager av rullmaterial för helsyntetiska transportband och drivremmar. Konfektioneringsverkstaden kundanpassar rullmaterial och komponenter till färdiga transportband, modulband och drivremmar.