En strategisk leverantör

Projektledning

Habasits nordiska organisation består av ett antal samverkande avdelningar och ett väl utbyggt nät av partners. Genom lokal representation och stora resurser kan vi med centrala avtal för kunder hålla ihop kundprojekt för hela norden: Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. I de fall där det är aktuellt med världsomspännande avtal sker detta genom samordning i Habasitgruppens internationella organisation som täcker i stort sett hela den industrialiserade världen.

Habasit gör kontinuerligt stora investeringar i forskning och produktutveckling för att bli en allt mer komplett leverantör. En enda ansvarig samarbetspartner minskar risken för felaktigheter och öppnar dörren för ett bra utvecklingsarbete.