Ansvar

Kundservice
Du kan när som helst under kontorstid ringa eller skicka E-post till Habasit eller en Habasit Partner för att få hjälp eller en fråga besvarad. Som kund hos oss har du rätt till snabb och säker hjälp.

Habasit partners
Habasit partners är våra utvalda återförsäljande företag i de nordiska länderna. Dessa har genomgått all erforderlig utbildning inom de produktområden de har avtal med Habasit och är fullvärdiga representanter för Habasits kundorienterade företagsfilosofi. De vet vad kunderna i sin region behöver för sin dagliga drift och tillhandhåller med anpassade lager och verkstäder mycket god leveranskapacitet. Du får på så sätt alltid leverans och service med korta leveranstider och ett kostnadseffektivt samarbete med Habasitorganisationen.

Montage på plats och förebyggande underhåll
Med hjälp av våra servicetekniker och partners erbjuder vi snabb och professionell montering på plats. För de kunder som prioriterar långsiktig kostnadsreducering erbjuder vi dessutom ett system med förebyggande underhåll. Många köper idag denna tjänst eftersom förebyggande underhåll oftast är det bästa sättet att minska dyrbara driftstörningar i kundens eller slutanvändarens produktion.