V-formade, T-formade och platta strängsprutade remmar

Habipur V-remmar
Habipur V-remmar är trapetsformade profiler som används i linjära transportbanor, särskilt vid porslin- och materialhantering. De finns också i en förstärkt version (Habipur VR) för mer krävande tillämpningar.

T-formade remmar
T-remmar är remmar med integrerad styrprofil på drivsidan. De används för linjära transportbanor och avledningar, särskilt i bageribranschen och allmänt vid livsmedelstillverkning. Styrprofilen stabiliserar remmen när den körs.

Platta remmar och band
Habasits platta band är monolitiska produkter som kan användas för att transportera gods i olika tillämpningar eller som sidoskydd på transportörer. De kan också användas som tillbehör för vävda band, exempelvis, specialmedbringare och sidokanter eller beläggningar för kuggremmar.

Samtliga produkter finns inte i alla länder. Fråga hos din lokala Habasit-representant.