Termoplastyczny poliuretan (TPU)

Termoplastyczny elastomer

Poliuretan (PUR i PU) jest polimerem składającym się z łańcucha jednostek organicznych połączonych ogniwami karbaminianowymi (uretanowymi).

Do wytwarzania polimerów poliuretanowych, co dwie grupy substancji co najmniej dwufunkcyjnych są potrzebne do pełnienie funkcji reagentów: związki z grupami izocyjanianowymi i związki z aktywnymi atomami wodoru. Fizyczna i chemiczna postać, struktura i rozmiar molekularny tych związków wpływa na reakcję polimeryzacji, a także łatwość przetwarzania, jak i ostateczne właściwości fizyczne gotowego poliuretanu. Ponadto dodatki takie jak: katalizatory, środki powierzchniowo czynne, środki porotwórcze, środki sieciujące, środki zmniejszające palność, stabilizatory świetlne oraz wypełniacze stosowane są do kontrolowania i modyfikowania procesu reakcji i wydajności polimeru.

Poliuretany stosowane są w produkcji elastycznych, wysoko odpornych siedzeń z pianki, sztywnych piankowych paneli izolacyjnych, mikroporowatych uszczelek, trwałych elastomerowych kół i opon, samochodowych tulei zawieszenia, elektrycznych związków zalewania, klejów o wysokiej wydajności, powłok i uszczelniaczy powierzchni , włókien syntetycznych, dywanowej warstwy wyrównawczo-izolacyjnej, twardych elementów plastikowych. Kompozycje poliuretanowe obejmują bardzo szeroki zakres sztywności, twardości i gęstości. Zobacz też:

  • Kauczuk poliuretanowy
  • Usieciowany poliuretan