Pasy okrągłe Habiblue

Pasy okrągłe Habiblue wykonane z TPU z atestem do stosowania z produktami spożywczymi są idealne jako pasy transportowe
i procesowe tam, gdzie jest kontakt z żywnością. Mają doskonałą odporność chemiczną i odporność na hydrolizę oraz są odporne na zużycie. Pasy okrągłe TPU są łączone bezkońcowo na maszynie przez zgrzewanie doczołowe ich końców. Ta cecha ułatwia instalację, konserwację i minimalizuje czas przestoju.

Spreader in bakery

Dane produktów

Dokumentacja

Nie wszystkie produkty są dostępne w każdym kraju. Proszę skontaktować się z Państwa regionalnym przedstawicielem Habasit.