Dokumentacja regulacyjna

W zależności od zastosowania, do taśm muszą zostać dołączone dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi przepisami.

Dokumentacja dla taśm do żywności
Dla Twojej wygody, Habasit oferuje możliwość pobrania tych dokumentów bezpośrednio z naszej strony internetowej:

Deklaracje Zgodności (DoC) taśm do żywności

 

DoC taśm Habasit i produktów pomocniczych przeznaczonych do transportowania i / lub przetwarzania nieopakowanej żywności określa status prawny dla przepisów europejskich, a także dla rozporządzeń US FDA.
DoC są ważne przez dwa lata od daty wydrukowania i mogą zostać zmienione / zaktualizowane w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Istnienie deklaracji zgodności nie oznacza dostępności produktu - DoC mogą być dostępne pomimo usunięcia produktów z naszej oferty.

 


Ostrzeżenie o właściwościach palnych
Taśmy i łańcuchy Habasit są wykonane z różnych tworzyw sztucznych, które zapalają się od iskier, substancji zapalających, otwartego ognia lub nadmiernego ciepła. Nie wolno dopuścić do kontaktu taśm lub łańcuchów z tworzyw sztucznych z potencjalnymi źródłami zapłonu. Ogień powstały w wyniku palenia się tworzyw sztucznych może powodować emisję toksycznych dymów i gazów oraz poważne urazy i straty materialne.
Dowiedz się więcej na: Karta Charakterystyki Zagrożenia Pożarowego