Polichlorek winylu (PVC)

Termoplast amorficzny

Polichlorek winylu, w skrócie nazywany PVC, jest trzecim najczęściej wytwarzanym tworzywem sztucznym po polietylenie i polipropylenie. Chlorek winylu wytwarza się przez polimeryzację monomeru chlorku winylu.

PVC jest szeroko stosowany w budownictwie, ponieważ jest trwały i łatwy w obróbce. Może być bardziej miękki i elastyczny, gdy doda się do niego plastyfikatorów. W tej postaci jest on stosowany w odzieży, tapicerce, izolacji kabli elektrycznych, produktach dmuchanych i w wielu innych zastosowaniach, w których zastępuje gumę.

Właściwości PVC takie jak: biologiczna i chemiczna odporność oraz podatność na obróbkę sprawiły, że jest on wykorzystywany w wielu różnych aplikacjach. Jest on używany do rur m.in. kanalizacyjnych, gdzie koszty jak i podatność na korozję ograniczają możliwość zastosowania metalu. PVC z dodatkiem modyfikatorów i stabilizatorów stał się popularnym materiałem dla ram okiennych i drzwiowych. Przez dodanie plastyfikatorów, może stać się na tyle elastyczny, by można zastosować go w kablach jako izolator drutu.