Polioksymetylen (POM)

Półkrystaliczny termoplastik

Polioksymetylen (POM), znany również jako acetal, poliacetal i poliformaldehyd, jest tworzywem termoplastycznym stosowanym w elementach precyzyjnych, które wymagają dużej sztywności, niskiego współczynnika tarcia, i doskonałej trwałości wymiarowej. POM charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, twardością i sztywnością do temperatury -40 °C . POM ze względu na swoją wysoce krystaliczną budowę jest nieprzezroczysty, biały, ale jest dostępny we wszystkich kolorach.

Homopolimer POM jest polimerem półkrystalicznym o temperaturze topnienia 175 ° C / 347 ° F, podczas gdy kopolimer ma nieznacznie niższą temperaturę topnienia od 162 ° C do 173 ° C / 323 ° F do 343 ° F

POM jest twardym materiałem o bardzo niskim współczynniku tarcia. Jest wrażliwy na utlenianie i do granulatu zwykle dodaje się przeciwutleniacze. Dwiema najczęściej stosowanymi metodami formowania są wtryskiwanie i wytłaczanie. Typowe zastosowanie wtryskiwanego POM obejmuje wysoko wydajne komponenty inżynieryjne, a materiał jest szeroko stosowany w przemyśle motoryzacyjnym i elektronice użytkowej. POM nadaje się do transportu ciężkich elementów i wytrzymuje niskie temperatury.