Polyurethane Rubber (PUR)

Elastomer 

Kompozycje poliuretanowe obejmują bardzo szeroki zakres sztywność, twardość i gęstość.
Zobacz też:

 

 

  • termoplastyczny poliuretan
  • usieciowany poliuretan

Kauczuk poliuretanowy jes powiązany z kauczukiem etylenowo-propylenowym.