Polietylen (PE)

Półkrystaliczny termoplastik

Polietylen jest termoplastycznym polimerem składająym się z długich łańcuchów wytwarzanych przez łączenie monomerów etylenu. Etylen przekształca się w etan, podobnie jak w polimerze, a proste odcinki polimeru mają taką samą strukturę jak proste łańcuchy węglowodorów, np propanu, dekanu i innych prostych, związanych wiązaniem pojedynczych łańcuchów węglowych.

Jest to doskonale dopasowany materiał taśmy modularnej, który idealnie nadaje się do bardzo niskich temperatur i / lub aplikacji o silnym oddziaływaniu. Fizyczne właściwości zależą od gęstości i masy cząsteczkowej w rodzaju polietylenu:

  • Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), polietylen twardy
  • Polietylen o niskiej gęstości (LDPE) polietylen miękki
  • Polietylen o wysokiej masie cząsteczkowej (HMWPE) PE500
  • Polietylen o ultra-wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) PE1000 - bardziej odporny na ścieranie niż teflon