Poliester (PET)

Półkrystaliczny termoplastik 

Poliester jest kategorią polimerów zawierających grupę funkcyjną estrów w ich łańcuchu głównym. Chociaż istnieje wiele rodzajów poliestru, stosowanie określenia ,,poliester", w odniesieniu do określonego materiału najczęściej dotyczy folii z politereftalanu etylenu (PET). W zależności od budowy chemicznej, poliester może być termoplastyczny lub termoutwardzalny; jednak najczęściej poliestry są termoplastyczne.