Politereftalan butylenu (PBT)

Półkrystaliczny termoplastik

Politereftalan butylenu (PBT) jest polimerem termoplastycznym, który jest używany jako izolator w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. To termoplastyczny (pół) krystaliczny polimer i rodzaj poliestru. PBT jest odporny na rozpuszczalniki, kurczy się niewiele w czasie formowania, jest odporny mechanicznie, odporny na temperaturę do 120 ° C / 248 ° F, aby nabrał właściwośi niepalnych.

PBT jest ściśle powiązany z pozostałymi poliestrami termoplastycznymi. W porównaniu z PET (tereftalan polietylenu), PBT ma nieco mniejszą wytrzymałość i sztywność, nieco lepszą wytrzymałość na uderzenia i nieco niższą temperaturę zeszklenia. PET i PBT są wrażliwe na gorącą wodę powyżej 50 ° C / 120 ° F. PBT i PET wymagają ochrony UV przy stosowaniu na zewnątrz i większość odmian tych poliestrów jest łatwopalna, chociaż można stosować dodatki w celu poprawy ich właściwości palnych i UV.