Produkcja opakowań do żywności

Niektórzy z naszych konkurentów potwierdzą, że ich taśmy Folder-Gluer są certyfikowane zgodnie z wymogami UE i FDA do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Jednakże, nie ma oficjalnego certyfikatu zgodności FDA lub EC1935 / 2004. Są to zatem tylko ich deklaracje.

Sytuacja regulacyjna potwierdza, że pasy Folder-Gluer, które nie mają bezpośredniego kontaktu z żywnością nie muszą być zgodne z wymogami przepisów z tym związanych:
  • Kartony stosowane są do wtórnego pakowania. Nie ma bezpośredniego kontaktu z żywnością, jak i produktami farmaceutycznymi (np żywność jest pakowana w folię, tabletki w folię bąbelkową).
  • Nawet jeśli kartony miałyby bezpośredni kontakt z żywnością, dostanie się dowolnych składników materiału pasa do materiału opakowania będzie nieznaczne ze względu na szybki proces wytwarzania materiałów do opakowań, a zatem bardzo krótki czas kontaktu pomiędzy taśmą i opakowaniem.
  • Zazwyczaj kartony i pudełka nie są produkowane w środowisku, gdzie występuje styczność z żywnością.
  • Maszyny do produkcji kartonów nie są produkowane zgodnie z przepisami obejmującymi maszyny mające bezpośredni kontakt z żywnością.
  • Puste kartony nie są transportowane w warunkach. Zgodnych z normami dla przechowywania żywności (np ciężarówki).
  • Również sam materiał, z którego wykonany jest karton może być niezgodny z przepisami dot. żywności (wysoki stopień recyklingu materiałów zawierających papier zanieczyszczony farbą drukarską).

Wniosek: Zgodność taśm Folder-Gluer z przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością nie wpływa na bezpieczeństwo żywności pakowanej i każda taka sugestia jest myląca.