Habidur Rubber

Elastomer 

Elastomery są sztywne, zwykle miękkie, ale zawsze elastycznie odkształcają się pod wpływem obciążenia. Po odciążeniu elastomery wracają do swojego pierwotnego kształtu. 

Po podgrzaniu, elastomery nie przekształcają się na plastik (nie są odkształcalne) i nie topią się. Przy wysokich temperaturach dochodzi do rozkładu i materiał ulega zniszczeniu. Elastomery nie są topliwe, nie są zgrzewane i nierozpuszczalne, ale dają się rozcieńczać.

Sprężystość materiału elastomerowego określona jest przez stopień usieciowienia. Proces łączenia to proces wulkanizacji lub utwardzania. Wulkanizowane elastomery są również nazywane ,,gumami".