Pasy bezszwowe GRABBER

Pasy GRABBER dopasowywane są do wybranego zastosowania wymagającego podawania lub przeciągania produktów. Związek chemiczny wykorzystywany do ich produkcji wybierany jest na podstawie pożądanego współczynnika tarcia i odporności na ścieranie. Zazwyczaj pasy GRABBER można podzielić na podkategorie według wybranego zastosowania.

Pasy VFFS (Vertical Form Fill Seal) – stosowane są podczas pakowania żywności do plastikowych lub foliowych worków, które następnie poddawane są procesowi zgrzewania. Pasy, które naciągają folię, nazywane są pasami ciągnącymi. Standardowo stosowane są parami.
Karty charakterystyki produktów

Pasy odbierające – wykorzystywane są w procesie sortowania poczty. Pasy o dużym współczynniku tarcia odbierają pojedynczą kopertę ze stosu i włączają ją do procesu sortowania. Zdarza się, że wyposażone są w specjalne otwory pozwalające na zastosowanie podciśnienia. Ten rodzaj pasów zawsze stosowany jest w zestawach.
Karty charakterystyki produktów

Pasy do ciągarki drutu – stosowane są w procesie produkcji oraz formowania drutu i giętkich przewodów. Pasy przeciągają produkt przez kolejne etapy procesu, w którym jest on formowany, powlekany lub wytwarzany. Rozwiązanie to znane jest pod nazwą odciągu gąsienicowego, a pasy w jego obrębie stosowane są parami.
Karty charakterystyki produktów

Pasy podajnikowe do składarko-sklejarek – wykorzystywane są w procesie produkcji tektury falistej lub kartonu. Te cechujące się dużym współczynnikiem tarcia pasy odbierają pojedynczy obiekt ze stosu i włączają go do procesu formowania. Zdarza się, że wyposażone są w specjalne otwory pozwalające na zastosowanie podciśnienia. Pasy montowane są w zestawach.
Karty charakterystyki produktów

Pasy zakręcające – stosowane są w branży butelkowania. Pasy mogą obracać butelkę, podczas gdy nakrętka utrzymywana jest w pozycji nieruchomej. Mogą też zakręcać nakrętkę na butelce. Standardowo stosowane są parami.
Karty charakterystyki produktów