Materiały

Produkty Habasit są, z kilkoma wyjątkami, wykonywane wyłącznie z materiałów syntetycznych (polimery). Poniższy Przegląd pokazuje główne materiały podstawowe używane w pasach do składarko-sklejarek.

Proszę zwrócić uwagę, że polimery mogą występować w różnych wersjach, w zależności od konstrukcji chemicznej i procesów wytwarzania.