Typy produktów oraz karty charakterystyki produktów

Są dwa główne typy pasów do składarko-sklejarek:

  • Łączone za pomocą Thermofix, łączenie klejowe
  • Łączone za pomocą Flexproof, łączenie bezklejowe

Dane produktów

Karty charakterystyki produktów

Dokumentacja

Nie wszystkie produkty są dostępne w każdym kraju. Proszę skontaktować się z Państwa regionalnym przedstawicielem Habasit.