Terpolimer etylenu z propylenem i dienem – kauczuk etylenowo-propylenowy

Elastomer

Elastomery są sztywne, zwykle miękkie, ale zawsze elastycznie odkształcają się pod wpływem obciążenia. Po odciążeniu elastomery wracają do swojego pierwotnego kształtu.

Po podgrzaniu, elastomery nie przekształcają si w plastik (nie są odkształcalne) i nie topią się. Przy wysokich temperaturach dochodzi do rozkładu i materiał ilega zniszczeniu. Elastomery nie są topliwe, nie są zgrzewane i nierozpuszczalne, ale dają się rozcieńczać.

Sprężystość materiału elastomerowego określona jest przez stopień usieciowienia. Proces łączenia to proces wulkanizacji lub utwardzania. Wulkanizowane elastomery są również nazywane „gumami".

EPDM (Terpolimer etylenu z propylenem i dienem – kauczuk etylenowo-propylenowy), jest typem gumy syntetycznej o szerokim zakresie zastosowań. E odnosi się do etylenu, P do propylenu, D do dienu, a M odpowiada normie ASTM-D 1418.

 

EPDM jest stosowany w uszczelkach, prowadnicach szyb, grzejnikach, wężach ogrodowych, rurach, pasach, izolacji elektrycznej, wibratorach i stożkach głośnika. Jest również stosowany jako środek odporny na wodę w elektrycznych połączeniach kablowych, membranach dachowych, geomembranach, mechanicznych wyrobach gumowych, modyfikowanych tworzywach sztucznych, termoplastykach, wulkanizatach i w wielu innych zastosowań.

Głównymi właściwościami EPDM są: znakomita odporność na ciepło, ozon i pogodę. Odporny jest również na działanie substancji polarnych, parę, ale także ma doskonałe elektryczne właściwości izolacyjne.